Lidmaatschap

Lid worden van Motorcrossclub Meijel, of als lid een wijziging van je gegevens doorgeven? Klik hier.

Motorcrossclub Meijel organiseert elk jaar diverse activiteiten. Hoofdzakelijk gaat het hier om twee motorcrosswedstrijden per jaar. Daarnaast is er aan het eind van het crossseizoen een feestavond en in de zomer een bbq.
Verder kunnen alle leden elke week werken aan hun conditie en kracht in de sportzaal ‘De Korref’ in Meijel onder leiding van een conditietrainer. Deze training vindt op donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur plaats.
Circuit ‘De Vossenberg’ is een semipermanent circuit waar maar twee weekenden per jaar op gecrosst mag worden. Motorcrossclub Meijel heeft dan ook geen trainingslocatie waar de leden buiten de twee wedstrijden met de motor kunnen crossen.

Omdat de laatste jaren steeds meer personen van ver buiten de regio Meijel lid willen worden van onze vereniging, puur en alleen omdat ze een MON-vereniging moeten hebben om een startbewijs te kunnen aanvragen, heeft Motorcrossclub Meijel een ledenstop ingevoerd. De ledenstop geldt niet voor nieuwe leden uit de Gemeentes Peel en Maas, Leudal, Nederweert, Weert, Someren, Asten, Deurne en Roermond.

Bij MCC Meijel wordt onderscheidt gemaakt tussen vier soorten leden, te weten jeugdleden, steunende leden, actieve leden en ereleden.
Jeugdleden zijn jongeren tot 16 jaar. Steunende leden zijn leden die geen MON start- of trainingsbewijs via de club hebben en meestal niet (meer) actief zijn als crosser. Actieve leden daarentegen zijn wel actief als crosser en hebben  een MON start- of trainingsbewijs via de club. Ereleden zijn leden van bijzondere verdiensten en worden als zodanig benoemd door de Algemene ledenvergadering.
Leden van Motorcrossclub Meijel worden geacht actief deel te nemen aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
Dit wil vooral zeggen dat zij mee helpen bij opbouw- en opruimwerkzaamheden als er een wedstrijd door MCC Meijel wordt georganiseerd.
Om het actief deelnemen te stimuleren  betalen de actieve leden een extra bijdrage in de contributie. Deze extra bijdrage kan worden terug verdiend door mee te helpen voor, tijdens en na de wedstrijden. Leden die meehelpen worden dus beloond.

De contributie bij Motorcrossclub Meijel is vastgesteld op:

Jeugdleden €10,- <16 jr op 1/1 van het contributiejaar
Steunende leden €30,-
Actieve leden €75,- (=incl. €45,- extra bijdrage)

Het bedrag dat de actieve leden terug kunnen verdienen is maximaal € 150,-. Het bestuur bepaald wie er en hoeveel er wordt terugverdiend. Algemene regel hiervoor is dat voor een werkdag € 40,- vergoedt wordt en voor een dag in het weekend € 20,-.
Opm: Leden die elders deelnemen aan een wedstrijd/rit op de dag dat MCCMeijel zelf een wedstrijd organiseert komen niet in aanmerking om de extra bijdrage terug te verdienen, met uitzondering van diegene die dispensatie hebben aangevraagd en gekregen van het bestuur.